Dịch vụ
Hỗ trợ online

tu lanh hitachi nhathut mui panasoniccong tac panasonic

  Hỗ trợ 1

 

  Hỗ trợ 2

 

Hỗ trợ 3

Gửi yêu cầu

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá dịch vụ của Asiacontrol như thế nào?

Xem kết quả   

Liên hệ
AsiacontrolLiên hệ

ASIACONTROL Trụ sở chính

Address: 6 TRAN HUY LIEU, PHU NHUAN DIST., HOCHIMINH CITY, VIETNAM
Tel.: +84 8 38444017
Fax: +84 8 38447565
Email : info@asiacontrol.com

GENERAL DIRECTOR: Eng. TA LE MINH
Mobile : +84 908158678

 

TECHNICAL AND GENERAL DIVISION
Manager: Eng. Ta Le Minh
Tel: +84 8 38442798
Mobile: +84 908158678
Email: taleminh@asiacontrol.com

 

ACCOUNTING, ADMINISTRATION AND HUMAN DIVISION
Manager: B.A Do Dang Tien
Tel: +84 8 39970050
Mobile: +84 913158678
Email: dodangtien@asiacontrol.com

 

MARINE AND PETROLEUM DIVISION
Manager: Eng. Phan Cao An Truong
Mobile: +84 913917925
Email: phancaoantruong@asiacontrol.com

 

INDUSTRIAL AND CONSUMER GOODS DIVISION
Manager: Eng. Ta Hoa Binh
Mobile: +84 902701227
Email: tahoabinh@asiacontrol.com

 

AGRICULTURE AND FOOD-STUFF DIVISION
Manager: Eng. Phan Cao An Truong
Mobile: +84 913917925
Email: phancaoantruong@asiacontrol.com

Hệ thống Asiacontrol
1. ASIACONTROL Hải Phòng
2. ASIACONTROL Đà Nẵng
3. ASIACONTROL Hà tĩnh
4. ASIACONTROL Hà Nội
5. ASIACONTROL Việt Trì
6. ASIACONTROL Quy Nhơn
7. ASIACONTROL Nha Trang
8. ASIACONTROL Vũng Tàu
9. ASIACONTROL Bình Dương
10. ASIACONTROL Kiên Giang
11. ASIACONTROL Đồng Nai
12. ASIACONTROL Cần Thơ
13. ASIACONTROL Mỹ
14. ASIACONTROL Đức
15. ASIACONTROL Singapore
16. ASIACONTROL Úc